آلفاباکس


چرا صافی دیالیز استفاده می شود؟

صافی دیالیز

پرشین طب – سلامت جسمی | به گزارش پرشین طب؛ می خواهیم در این نوشته در مورد صافی دیالیز صحبت کنیم ، این وسیله چیست و کاربرد آن چیست؟ یک وسیله پزشکی محسوب می شود که نقش مهمی در عمل همودیالیز دارد ، در صورتی که می خواهید بیشتر در مورد این موضوع بدانید ، پیشنهاد می کنیم تا انتهای این نوشته همراه سایت باشید.

فیزیولوژی
 در مراحل پیشرفته و نارسایی حاد کلیه که کلیه ها نمی توانند عمل تصفیه خون را به خوبی انجام دهند ، روش های مصنوعی تصفیه خون مانند دیالیز و پیوند کلیه در بیمار کمک کننده است. صافی دیالیز نقش مهمی در بهبود روند درمانی بیمار می تواند ایفا کند.

بخوانید


منبع این نوشته : منبع
دیالیز ,کلیه ,صافی ,صافی دیالیز