آلفاباکس


همه چیز در مورد ازدواج هوشیارانه

ازدواج هوشیارانه

پرشین طب – دانستنیهای قبل ازدواج | به گزارش پرشین طب؛ ازدواج هوشیارانه چیست؟ در این نوشته قصد داریم تا در مورد ازدواج هوشیارانه مطالب مهمی را برای شما ارائه دهیم ، در ازدواج هوشیارانه از روی فکر و تامل عمل می کنید اما در ازدواج ناهوشیارانه بدون فکر کردن واکنش نشان می دهید ، در صورت تمایل پرشین طب را با موضوع همه چیز در مورد ازدواج هوشیارانه همراهی کنید.

تعریف ازدواج هوشیارانه

ازدواج هوشیارانه یا آگاهانه، ازدواجی است که موجب رشد روانی و معنوی می‌شود و با هوشیار شدن ذهن ناهوشیار به وجود می‌آید. در امنیت بودن، شفا یافتن و کامل شدن زمانی که شما به هوشیاری می‌رسید، چه تفاوتی در شما ایجاد می‌کند؟

بخوانید


منبع این نوشته : منبع
ازدواج ,هوشیارانه ,مورد ,پرشین ,ازدواج هوشیارانه ,مورد ازدواج ,مورد ازدواج هوشیارانه